ระบบ Q-Impress เป็น Innovation Platform  ที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการบริหารข้อมูลลูกค้าประกอบไปด้วยระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM), แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน, Media Display และ ระบบจัดการคิว ที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกลักษณ์ สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย

เพื่อสนับสนุน เพิ่มศักยภาพ สร้างสรรค์ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร เพื่อต่อยอดธุรกิจบนการแข่งขันที่รวดเร็วและรอบด้าน จากการให้บริการธรรมดา เป็น High Value Service เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

QKiosk อุปกรณ์ที่มอบประสบการณ์การใช้งานใหม่กับลูกค้า เราออกแบบและสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ กระบวนการคิด และการใช้งาน ลงสู่อุปกรณ์ของเราให้ได้มาซึ่งคำว่า "Work & Cool!"

เรียนรู้เพิ่มเติม

การผสมผสานระหว่างการออกแบบ และซอฟต์แวร์กลายเป็นเครื่องมือการแสดงผลที่โดดเด่นอย่างลงตัว ด้วยการเพิ่มประสบการณ์ UI / UX เคลื่อนไหวให้กับผู้ใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Meetting Expert

บริษัท อินสไปเรชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Mobile: 062-889-3636

Phone: 02-194-1511

Fax: 02-194-1510

Email: info @it.co.th

โทรติดต่อ

Our Clients

ghb-logo
boi-logo
mti-logo
roach-logo
saragroup-logo